นโยบายความเป็นส่วนตัวของปลูกปั่น

บริษัท ปลูกปั่น ไลฟ์ จำกัด เคารพต่อความกังวลของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว  และให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของเรา วิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ที่เราให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย และทางเลือกที่ลูกค้าของเราจะเลือกได้เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลของเรา เรายังกล่าวถึงมาตรการที่เราใช้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และวิธีการที่ลูกค้าของเราสามารถติดต่อกับเราเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราได้

1. ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ร้านค้า หรือไซต์ของเราแห่งใดแห่งหนึ่งบนฐานข้อมูลของ โซเชียลมีเดียของเราหรือในการจัดงานคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

2. ข้อมูลที่ท่านให้

ท่านอาจเลือกวิธีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายวิธีเช่นเมื่อท่านเข้าร่วมในข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านทำการซื้อสินค้าบนไซต์ที่เคาน์เตอร์หรือในร้านค้าของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจจัดให้แก่เรานั้นรวมถึง
- ข้อมูลในการติดต่อ (เช่นชื่อที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมลล์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น)
- อายุและวันเกิด
- เพศ
- ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่นหมายเลขบัตรชำระเงินของท่านวันหมดอายุที่อยู่สำหรับการส่งมอบและที่อยู่สำหรับการส่งใบเรียกเก็บเงิน)
- ข้อมูลในการติดต่อสำหรับเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ท่านประสงค์จะให้เราติดต่อ

3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้ในการ
- ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่ท่าน 
- ให้บริการแก่ท่าน 
- ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน 
- สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน 
- ตอบคำถามของท่าน
- สื่อสารกับท่านและจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่องงานพิเศษ การแข่งขัน การชิงรางวัล โครงการการสำรวจ และข้อเสนออื่นๆ  และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมของท่านในการดังกล่าว 
- ประกอบการประเมินผลและปรับปรุงธุรกิจของเรา (ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การยกระดับและปรับปรุงการบริการของเรา การจัดการในเรื่องการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานบัญชี การตรวจสอบภายในและงานภายในอื่นๆ)
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่างๆของเรา

นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่นๆที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

4. ข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้เราจะเก็บข้อมูลบางประการด้วยวิธีการอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอน

5. เทคโนโลยีที่เราใช้

คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอน

คุกกี้เป็นแฟ้มข้อมูลเล็กๆที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อระบุตัวเบราเซอร์ ของท่านเป็นการเฉพาะหรือเพื่อเก็บข้อมูลหรือเซ็ตติงในเบราเซอร์ของท่าน เบราเซอร์ของท่านอาจบอกท่านถึงวิธีที่ท่านจะได้รับการบอกกล่าวเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภทและวิธีที่จะจำกัดหรือตัดการทำงานของคุกกี้บางราย อย่างไรก็ดีโปรดสังเกตว่าหากไม่มีคุกกี้ท่านอาจไม่สามารถใช้ลักษณะการทำงาน ของเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมดก็ได้ พร้อมกันกับการได้รับข้อมูลโดยผ่านคุกกี้นั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา อาจทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆไว้ด้วยก็ได้เช่น ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเบราเซอร์โดเมน และระบบอื่นๆของท่าน รวมทั้งภาษาที่ระบบของท่านใช้และประเทศ และเขตแบ่งเวลาซึ่งอุปกรณ์ของท่านตั้งอยู่ บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์ยังอาจบันทึกข้อมูลอย่างเช่น ที่อยู่ของเว็บเพจที่เชื่อมโยงท่านมายังไซต์ของเรา และเลขหมายไอพีของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้เพื่อควบคุมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลนี้ เราอาจติดป้ายไว้บนเว็บเพจของเราที่เรียกว่า“เว็บบีคอน” ก็ได้ เว็บบีคอนเหล่านี้เป็นคำสั่งของคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงเว็บเพจกับเว็บเซิร์ฟเวอร์บางรายและคุกกี้ของเซิร์ฟเวอร์นั้น

การให้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอกสำหรับไซต์นี้เช่นบริการของคอร์เมตริกส์และกูเกิลอนาลิติกส์ ผู้ให้บริการที่ให้บริการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอน ช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์อย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการเหล่านี้ (ซึ่งรวมทั้งที่อยู่ไอพี) จะถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้ความสามารถของ คอร์เมตริกส์ในการวิเคราะห์กิจกรรมการเยี่ยมชมของท่านบนไซต์นี้ก็ได้ หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์เมตริกส์  และทำการเลือกในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของคอร์เมตริกส์จากไซต์นี้ โปรดคลิกที่นี่ ส่วนการที่จะปิดการทำงานของคุกกี้กูเกิลอนาลิติกส์บางเบราเซอร์จะแสดงให้เห็นว่าคุกกี้กำลังถูกส่งไปเมื่อใดและ จะอนุญาตให้ท่านปฏิเสธคุกกี้เป็นรายกรณีไป

6. การโฆษณาตามเป้าหมาย

เรายังอาจติดต่อกับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกที่รวบรวมที่อยู่ไอพีและข้อมูลอื่นๆด้วยการใช้คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์และอีเมลล์ของเราบนเว็บไซต์และ อีเมลล์ของบุคคลภายนอกและบนโฆษณาของเราที่ลงไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลนี้ในการทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ความสนใจของท่าน (ซึ่งรวมทั้งการโฆษณาเพื่อบริษัทต่างๆที่มิได้เกี่ยวข้องกับเรา) ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆกระบวนการเหล่านี้ช่วยเราในการจัดการและติดตามความสัมฤทธิ์ผลของความพยายามด้านการตลาดของเรา ถ้าท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงข่ายโฆษณาเหล่านี้และเครือข่ายโฆษณาอื่นๆและคำแนะนำของโครงข่ายเหล่านั้นในการเลือกที่จะไม่รับ ให้ติดต่อ pukpunpukpunbkk@gmail.com 

7. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติบนเว็บไซต์นี้ในการส่งเนื้อหาที่จัดให้เฉพาะตัวเพื่อการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารระบบเช่นการพิจารณาว่าท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเรามาก่อนหรือเป็นหน้าใหม่สำหรับไซต์และเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายนโยบายและขั้นตอนของเราซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานของ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและการบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา.  นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลในทางอื่นๆที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

8. ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านหรือเปิดเผยโดยประการอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในที่นี้ เราอาจให้บุคคลอื่นร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ส่วนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้น เรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลเว้นแต่ตามที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแทนเราหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายตัวอย่างของ ผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจัดการตามคำสั่งซื้อและ ให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการด้านการตลาดบุคคลภายนอกอื่นๆโดยได้รับความเห็นชอบของท่าน นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (1) ถ้ากฎหมายหรือกระบวนพิจารณาคดีกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น     

(2) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่นๆหรือ (3) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็น หรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียทางการเงินหรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรม การฉ้อฉลหรือผิดกฎหมายที่สงสัยหรือที่เป็นจริง เรายังสงวนสิทธิของเราในการที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ เกี่ยวกับท่านในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา หากมีการขายหรือการโอนเช่นนั้น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการสั่งให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้แก่เราในลักษณะที่สอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหลังจากการขายหรือการโอนเช่นนั้น ท่านอาจติดต่อองค์กรที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้เพื่อสอบถามปัญหาใดๆอันเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลนั้นก็ได้

9. สิทธิและทางเลือกของท่าน

เราขอเสนอทางเลือกบางประการต่อท่านอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่านเช่นวิธีการที่เราใช้ข้อมูล และวิธีการที่เราติดต่อกับท่านในการที่จะแก้ไขให้ทางเลือกของท่านเป็นปัจจุบัน การขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อในการส่งเมล์หรือการยื่นคำขอโปรดติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
- การเลือกไม่รับอีเมลล์
ท่านสามารถแจ้งไม่ให้เราส่งการสื่อสารการตลาดทางอีเมลล์ในเวลาใดก็ได้  ด้วยการคลิกที่ลิงค์ไม่รับอันมีอยู่ภายใน อีเมลล์การตลาดที่ท่านได้รับจากเราหรือด้วยการติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ท่านยังอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมลล์การตลาดจากปลูกปั่นโดยส่งอีเมลล์ไปที่ pukpunpukpunbkk@gmail.com ก็ได้
- การเลือกไม่รับสารทางไปรษณีย์
 ท่านอาจขอให้ปลูกปั่นหยุดส่งข้อมูลสื่อสารการตลาดทางไปรษณีย์โดยปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งอาจมีอยู่ในการส่งเสริม การขายบางรายการ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขอให้เราละเว้นการส่งวัสดุส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ ด้วยการติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้   
- การเลือกไม่รับข้อความ
ท่านสามารถขอให้เราละเว้นการส่งข้อความไปยังเครื่องโทรศัพท์ด้วยการส่งอีเมลล์ไปที่ pukpunpukpunbkk@gmail.com
- การถอนความยินยอม
ท่านอาจถอนความยินยอมใดๆที่ท่านได้ให้แก่เราก่อนหน้านี้หรือคัดค้านในเวลาใดๆด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อการดำเนินการ  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้เราจะดำเนินการตามที่ท่านขอโดยให้มีผลในอนาคต ภายในเวลาอันสมควร ในบางกรณีการถอนความยินยอมให้เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีความหมายว่าท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างของเรา  
- การตรวจสอบการทำให้เป็นปัจจุบันและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงและได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ เกี่ยวกับท่าน แก้ไขให้เป็นปัจจุบันและแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ปิดกั้นหรือลบข้อมูล ตามความเหมาะสมได้สิทธิในการเข้าถึง  ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกจำกัดในบางกรณีโดยข้อกำหนดของกฎหมาย ท้องถิ่นก็ได้ ท่านอาจขอตรวจสอบเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยส่งอีเมลล์ไปที่

 pukpunpukpunbkk@gmail.com 

10. การโอนข้อมูล

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้เกี่ยวกับท่านไปยังประเทศอื่นนอกจากประเทศที่รวบรวมข้อมูลแต่แรกก็ได้ ประเทศเหล่านั้นอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียวกันกับประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลแต่แรกก็ได้ เมื่อเราโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศอื่นเราจะคุ้มครองข้อมูลนั้นตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

11. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

หากท่านมีอายุต่ำกว่า20 ปี ท่านอาจเข้าชมไซต์นี้ได้ อย่างไรก็ดีท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราไม่ได้ เช่นท่านจะลงทะเบียนไม่ได้ ไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20 ปีและเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า20 ปี โดยรู้ตัว เช่นนั้นหากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20 ปีโดยมิได้ตั้งใจ เราจะลบข้อมูลนั้นจากบันทึกของเรา

12. วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีเครื่องป้องกันในทางบริหารทางเทคนิคและทางกายภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา เพื่อไม่ให้ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผยหรือใช้โดยอุบัติเหตุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

13. การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆเพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูลเว็บไซต์เหล่านี้ อาจทำการอย่างเป็นอิสระจากเราไซต์ที่เชื่อมโยงไป อาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่านตรวจดู หากท่านไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปใดๆ ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของไซต์การใช้ไซต์ใดๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์นั้น

14. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆและโดยไม่มีการบอกกล่าวท่านล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ ให้เห็นเด่นชัดเพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด

15. วิธีการติดต่อกับเรา

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไข ข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านหรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมลล์ไปที่ pukpunpukpunbkk@gmail.com
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข+66-890295295

ท่านยังอาจเขียนจดหมายส่งไปที่

808/15  ซอยสุขุมวิท 55  ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110