กินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวัน...มันจะไปยากอะไร!

กินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวัน...มันจะไปยากอะไร!

กินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวัน...มันจะไปยากอะไร! เริ่มจากคนป่วยที่หายจากโรคด้วยการกินผักผลไม้ห้าสีทุกวันเป็นเวลากว่าสามปี หายป่วยแล้วก็เลยอยากให้คนอื่นๆไม่ป่วยเหมือนตนเอง หรือที่ป่วยแล้วก็อยากให้หายถาวร(อ่านต่อ)
รู้จักปลูกปั่นใน 2 นาที

รู้จักปลูกปั่นใน 2 นาที

มีได้ทุกวันกันไหม?(อ่านต่อ)
วิธีดื่มน้ำปลูกปั่นที่ถูกต้อง

วิธีดื่มน้ำปลูกปั่นที่ถูกต้อง

วิธีดื่มน้ำปลูกปั่นที่ถูกต้องคือ การทาน(กิน) เมื่อน้ำปลูกปั่นเข้าไปในปากแล้ว ไม่ควรกลืนทันทีควรเคี้ยวประมาณสิบคำเพื่อ ให้น้ำลาย ในปากออกมาคลุกเคล้ากับน้ำปลูกปั่น เพราะน้ำลายในปากจะย่อยสารอาหารบางตัว ก่อนที่จะลงไปที่กระเพาะ อาหาร ทั้งยังเป็นการกระตุ้นร่างกายให้เตรียมย่อยน้ำปลูกปั่นที่กำลังจะลงไปในระบบย่อยอื่นๆต่อไป ควรดื่มช้าๆ ค่อยๆจิบ เพื่อให้อินทรีย์สารจากพืชถูกดูดซับให้มา(อ่านต่อ)